Deratizácia - boj proti hlodavcom

Objednávkový fomulár
deratizačný balíček

Čo je celoplošná deratizácia?

Je to jediný efektívny spôsob regulácie populácií škodlivých myšovitých hlodavcov (myši, potkany a pod.). Povinnosť vykonať ju majú všetky subjekty v pravidelných intevaloch a v rovnakom období hlavne preto, že ide o škodcov vyznačujúcich sa vysokou plodnosťou. Za vhodných podmienok prichádza k ich premnoženiu a vtedy sa považujú za významných prenášačov viacerých prenosných ochorení ľudí aj zvierat.

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je regulácia živočísnych škodcov jedným z opatrení na predchádzanie a šírenie prenosných ochorení.

Deratizáciu je nutné realizovať 2 x ročne, jej termín je vždy vyhlásený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava. Štandardne ide o jarný a jesenný termín.

Ako vykonať deratizáciu?

Spôsob realizácie deratizácie je závislý hlavne od subjektu, ktorý ju vykonáva a potom aj od rozsahu zamorenia objektu a priľahlého pozemku, respektíve výskytu škodcov v okolí.

Pravidelná deratizácia sa vykonáva rozložením deratizačných domčekov, ktoré sú naplnené účinnými látkami po objekte. Súčasne je možné do dier na pozemku vlažiť účinnú látku. Účinná látka má odkladný účinok niekoľko hodín až dní a zasiahnutý škodca zomiera spravidla v nore, mimo dosah ľudí. 

Pre jednoduchšiu realizáciu sme pre Vás pripravili na výber zo štyroch deratizačných balíčkov.

Pri objednaní balíčka v hromadnom termíne podľa letáka, nebudú účtované dopravné náklady v hodnote 15,-Eur s DPH. O termíne dodania vždy informujeme dopredu, formou SMS. Dodanie realizujeme donáškou na adresu uvedenú v obejdnávke.

Základný balíček v cene 18,- Eur s DPH:
6 x papierový domček pre uloženie účinných látok,
10 x účinná látka už vložená po 2ks do domčeka,
2 x účinná látka určená do dier na pozemku,
1 x ochranná rukavica,
1 x návod na použitie.

Rozšírený balíček v cene 25,- Eur s DPH: 
6 x papierový domček pre uloženie účinných látok, 
10 x účinná látka už vložená po 2ks do domčeka, 
6 x účinná látka určená do dier na pozemku, 
2 x lepiaca pasca určená do miestností s potravinami, 
2 x domček s účinnou látkou na likvidáciu mravcov, 
1 x ochranná rukavica,
1 x návod na použitie. 

Balíček pre chovateľov hospodárskych zvierat 32,- Eur s DPH:
20 x účinná látka určená do dier na pozemok, hospodárskych budov,
1 x kŕmna stanica o veľkosti pre potkanov,
2 x ochranná rukavica,
1 x návod na použitie.

Náplň pre chovateľov hospodárskych zvierat 20,- Eur s DPH:
20 x účinná látka určená do dier na pozemok, hospodárskych budov,
2 x ochranná rukavica,
1 x návod na použitie.

Prečo AA Správa?

Spolupracujeme s overenými dodávateľmi s príslušným povolením pre vykonávanie deratizácie.
Deratizačné nástrahy majú silnejší účinok ako tie, ktoré sú voľne dostupné v obchodoch.
Termíny sledujeme za Vás, o všetkom dôležitom Vás budeme včas informovať.
Nástrahy Vám prinesieme domov, platbu realizujete pri preberaní. O termíne doručenia budete dopradu informovaný SMS.
V prípade využitia hromadného termín pre Vašu obec neplatíte dopravné nákla