Správa administratívnych budov

Spoločnosť AA Správa v snahe o maximálne využitie ponúkajúceho sa potenciálu správy nehnuteľností má vo svojom portfóliou aj správu administratívnych budov a polyfunkčných objektov. Správa týchto nehnuteľností sa síce riadi iným typom zmluvy, ale hlavne správa polyfunkčných objektov, ktoré sú mixom podnikateľských prevádzok a bytových priestorov, sa svojim charaktrerom veľmi približuje správe domov.