Revízia bleskozvodov

Objednávkový formulár
revízia bleskozvodov

Prečo robiť revíziu bleskozvodu a všetkých jeho zvodov?

 

Blesk je silný elektrostatický výboj produkovaný počas búrky schopný spôsobiť značné škody na majetku a zdráví ľudí.
Bleskozvod je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosferických výbojov alebo atmosferiskej elektriny mimo objekt - rodinný dom.

Pravidelnou revíziou zisťujete funkčnosť bleskozvodu, t.j. či zachytený elektrický výboj bude zvedený úplne mimo Váš rodinný dom alebo na ceste udrie do domu - v prípade porušenia zvodu. Chránite tým seba a svoj dom.
Pri revízii bleskozvodu sa zisťuje a potvrdzuje funkčnosť:

Máte zachovanú platnosť poistky na dom.

Zákon to vyžaduje v stanovených intervaloch pre rodinné domy každé:
4 roky pokiaľ ide o pasívny bleskozvod (väčšina všetkých bleskozvodov) 
alebo každé 3 roky pokiaľ ide o aktívny bleskozvod (inštalované počas podledných rokov).
 

Revízia bleskozvodu obsahuje:

 

Kontrola počtu zvodov na veľkosť objektu.
Kontrola rozptýlenia.
Meranie vedení zvodov, prepojov a ich stav.
Ochranný priestor vytvorený lapacím vedením.
Prepoje vodivých kovových častí na streche.

 

Prečo AA Správa?

 

Sledujeme termíny Vašich revízií za Vás – nikdy nezabudnete mať svoj dom v poriadku.
Spolupracujeme s certifikovanými a spoľahlivými MAJSTRAMI, ktorých kvality máme overené.
Plánujeme presné termíny, šetríme tým Vaše peniaze a čas.
Spájame rôzne služby na jeden termín, ak to situácia dovoľuje.
V prípade využitia hromadného termín pre Vašu obec neplatíte dopravné náklady.

CENA Revízie pasívneho bleskozvodu je počítaná podľa počtu zvodov.

Pri 1ks zvodu na celý rodinný dom je cena revízie 75,- Eur. Trvanie úkonu je do 40 minút.

Pri 2ks a viac zvodoch na rodinnom dome je cena revízie 38,- Eur/zvod.

Pri 4ks a viac zvodoch na rodinnom dome je cena revízie 33,- Eur/zvod.

Za realizovanú službu sa platí priamo revíznemu technikovi.