Riešenie poistných udalostí

RIEŠENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ

V rámci rozširovania služieb pre rodinné domy Vám prinášame službu riešenia poistných udalostí v zastúpení za Vás. Prenechajte nám starosti s komunikáciou s poisťovňou, zabezpečením obhliadky, sledovaním všetkých termínov, máme na to ľudí s dlhoročnou praxou a skúsenosťou.

Služba je poskytovaná výlučne našim klientom, ktorí nám zverili svoje poistné zmluvy do dlhodobej správy a týmto je poskytovaná bezplatne.

Nakoľko ste nám zverili poistné zmluvy do správy, dali ste tým poisťovni najavo, že sme to my, kto sa má o Vaše zmluvy starať a v prípade poistných udalostí poskytovať Vám pomoc.

Služba je poskytovaná na všetky typy majetkového poistenia: Dom, Domácnosť, Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, iný majetok.

POSTUP PRI RIEŠENÍ POISTNEJ UDALOSTI

Poistnú udalosť riešime v štyroch krokoch:

POSTUP PRI PREVODE POISTNEJ ZMLUVY DO SPRÁVY AA SPRÁVA

Prevod poistnej zmluvy do správy našej spoločnosti:

Všetky úkony spojené s prípadnými zmenami v poistení, prípadne konzultácie o poistení sú zabezpečované prostredníctvom na to v zmysle zákona oprávnenej osoby s povolením na výkon tejto činnosti od Národnej Banky Slovenska.