Nárazové upratanie domu / bytu

Nárazové upratanie domácnosti v dome alebo byte

V rámci snahy zabezpečiť našim klientom komplexné služby pre dom a domácnosť ponúkame službu Nárazového upratania domácnosti. Pre službu nárazového upratovania sme našim klientom zabezpečili profesionálnu spoločnosť zaoberajúcu sa výlučne týmto typom upratovania s viac ako 10 ročnou skúsenosťou. Upratovanie vykonávajú overení a skúsení pracovníci. V prípade záujmu o službu si môžete vybrať jednu z troch možností:

Výkon nárazového upratania prebieha za prítomnosti vlastníka za účelom okamžitej reklamácie služby. V prípade, že sú v domácnosti umiestnené špeciálne materiály, je nutné tieto pri zadávaní objednávky, prípadne pri obhliadke uviesť.

Hlavným cieľom tejto služby je odbremeniť vlastníkov od zabezpečovania si nie bežných upratovacích prác, ktoré sa robia maximálne niekoľko krát do roka.

V prípade záujmu o niektorú zo služieb nás kontaktujte na tel. čísle: +421 918 859 958 alebo prostredníctvom kontaktného formulára (link) a naši správcovia Vám zodpovedajú všetky otázky.

Hĺbkové upratanie domu alebo bytu:

Ide o upratanie všetkých častí domácnosti a obsahuje

Hĺbkové upratanie prebieha počas jedného dňa overenými pracovníkmi pod dohľadom manažéra upratovacej skupiny a vlastníka. Pre domácnosti s podlahovou plochou nad 130m2 je potrebné zabezpečiť obhliadku z dôvodu zistenia špecifických materiálov, ktoré vyžadujú špeciálne čistiace prípravky. Prípadné reklamácie je nutnú uplatniť priamo na mieste pred konečným ukončením prác.

Cena hĺbkového upratania domu je vo výške 4,50 Eur bez DPH / 5,40 Eur s DPH za m2 podlahovej plochy domácnosti.

K hĺbkovému uprataniu je možné doobjednať službu tepovania čalúneného nábytku a kobercov.

Služba je určená pre skutočne náročného klienta, ktorý vyžaduje kvalitné služby a svoj čas si chce užívať.

Kompletné upratanie domu alebo bytu:

Ide o upratanie všetkých bežných častí domácnosti, ktoré si každý vlastník minimálne raz ročne zabezpečuje a obsahuje:

Kompletné upratanie prebieha počas jedného dňa overenými pracovníkmi pod dohľadom manažéra upratovacej skupiny a vlastníka. Pre domácnosti s podlahovou plochou nad 130m2 je potrebné zabezpečiť obhliadku z dôvodu zistenia špecifických materiálov, ktoré vyžadujú špeciálne čistiace prípravky. Prípadné reklamácie je nutnú uplatniť priamo na mieste pred konečným ukončením prác.

Cena kompletného upratania domu je vo výške 4,00 Eur bez DPH / 4,80 Eur s DPH za m2 podlahovej plochy domácnosti.

Služba je určená pre náročného klienta, ktorý vyžaduje kvalitné služby.

Kompletné mytie okien:

Službu je možné objednať v rozsahu:

Cena sa stanovuje rovnako podľa podlahovej plochy domácnosti je vo výške 1,50 Eur bez DPH / 1,80 Eur s DPH za m2 podlahovej plochy domácnosti.

Cena sa stanovuje rovnako podľa podlahovej plochy domácnosti je vo výške 2,50 Eur bez DPH / 3,00 Eur s DPH za m2 podlahovej plochy domácnosti.

Umytie okien prebieha počas jedného dňa overenými pracovníkmi pod dohľadom vedúceho upratovacej skupiny a vlastníka. Prípadné reklamácie je nutnú uplatniť priamo na mieste pred konečným ukončením prác.