Boj proti hmyzu v interiéri a záhrade

Boj proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu v interiéri a exteriéri

V rámci komplexných služieb správy rodinných domov sme pre Vás pripravili službu, ktorá má pomôcť pri likvidácii lezúceho a lietajúceho hmyzu v interiéri a exteriéri rodinného domu - dezinsekcia. V interiéri ide najmä o likvidáciu mravcov, pavúkov, ôs alebo sršňov a ich hniezd, výnimočne sa stáva, že sa môžu v dome vyskytnúť ploštice dovezené z dovolenky, prípadne šváby. V exteriéri ide najmä o likvidáciu komárov, kliešťov, čínskych lienok na záhrade rodinného domu.

Pre túto službu sme našim klientom zabezpečili profesionálnu spoločnosť zaoberajúcu sa dezinsekciou viac rokov so skúsenými pracovníkmi.

V prípade záujmu o niektorú zo služieb nás kontaktujte na tel. čísle: +421 918 859 958 alebo prostredníctvom kontaktného formulára (link) a naši správcovia Vám zodpovedajú všetky otázky.

Dezinsekcia interiéru:

Ide o likvidáciu mravcov, pavúkov, ôs alebo sršňov a ich hniezd, výnimočne sa stáva, že sa môžu v dome vyskytnúť ploštice dovezené z dovolenky, prípadne šváby.

Spôsob likvidácie ôs a sršňov a ich hniezd:

Osy a sršne a ich hniezda sa likvidujú postrekom, alebo na to určenou penou v závislosti od veľkosti hniezda a následne sa hniezdo odváža a likviduje mimo priestor rodinného domu. Pri výkone sa využívajú ochranné pomôcky a počas odstraňovania je potrebné zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov, prípadne domácich zvierat podľa pokynov zamestnancov spoločnosti vykonávajúcej dezinsekciu.

Cena likvidácie ôs a sršňov je závislá od veľkosti hniezda a jeho dostupnosti a posudzuje sa na mieste. Ceny pre likvidáciu bežných a ľahšie dostupných hniezd ôs je na úrovni 90,- Eur a pre likvidáciu sršňov na úrovni 120,- eur. Nakoľko nejde o hromadný úkon pre viacerých klientov, k cene je nutné pripočítať dopravné náklady v závislosti od lokality vo výške 20,- až 25,- Eur. Všetky ceny sú konečné.

Všetky informácie Vám poskytnú naši zamestnanci na tel. čísle: +421 918 859 958.

Spôsob likvidácie lezúceho hmyzu v interiéri:

Lezúci hmyz sa likviduje umiestnením gélových pascí s výrazne účinnejšou látkou ako bežne dostupné v obchodoch. V prípade rozsiahleho výskytu hmyzu, v prípadoch keď nepomôžu ani gélové pasce, je po odsúhlasení vlastníkom rodinného domu použitý účinný postrek.

Cena likvidácie lezúceho hmyzu je závislá od druhu hmyzu a rozsahu zamorenia. O výške základných cien Vás budú informovať naši zamestnanci. Nakoľko nejde o hromadný úkon pre viacerých klientov, k cene je nutné pripočítať dopravné náklady v závislosti od lokality vo výške 20,- až 25,- Eur. Všetky ceny sú konečné.

Všetky informácie Vám poskytnú naši zamestnanci na tel. čísle: +421 918 859 958.

Dezinsekcia záhrady - exteriéru:

Ide o likvidáciu komárov, kliešťov a v poslednom čase sa rozširujúcich čínskych lienok v blízkosti rodinného domu. Likvidácia hmyzu prebieha formou bezfarebného postreku, najmä kríkov, tují, stromov a trávnika. Postrek je po jeho aplikácií zdraviu ľudí a domácich zvierat nezávadný. Z dôvodu väčšej koncentrácie účinnej látky sa, v čase postreku a cca 30 minút po postreku, odporúča nepohybovať na mieste aplikácie.

Postrekom sa zabezpečuje ochrana záhrady na obdobie cca 1 až 1,5 mesiaca v závislosti od množstva zrážok.

Cena postreku exteriéru sa určuje podľa veľkosti pozemku po obhliadke. Cena postreku proti komárom pre bežný pozemok o veľkosti do 500m2 je na úrovni 120,-Eur. Nakoľko nejde o hromadný úkon pre viacerých klientov, k cene je nutné pripočítať dopravné náklady v závislosti od lokality vo výške 20,- až 25,- Eur podľa lokality v ktorej sa rodinný dom nachádza.

Všetky informácie Vám poskytnú naši zamestnanci na tel. čísle: +421 918 859 958.

Vonkajší postrek stien budov:

Aktuálne je veľmi obľúbeným spôsobom boja proti hmyzu v domoch postrek vonkajších stien rodinného domu, ktorý vytvorí ochrannú bariéru pred vniknutím hmyzu do vnútra rodinného domu.

Aktívna látka sa nanáša na priečelie domu, okná, steny, dvere z vonkajšej strany budovy. Látka je bezfarebná a nepoškodzuje miesta na ktoré bola aplikovaná. Postrekom sa zabezpečí ochrana domu na približne 2-3 mesiace, v závislosti od poveternostných podmienok.

Cena postreku stien budov sa určuje podľa veľkosti stien domu po obhliadke. Cena pre bežný rodinných dom  o veľkosti plôch vonkajších stien a okien do 120m2 je na úrovni 90,-Eur. Nakoľko nejde o hromadný úkon pre viacerých klientov, k cene je nutné pripočítať dopravné náklady v závislosti od lokality vo výške 20,- až 25,- Eur podľa lokality v ktorej sa rodinný dom nachádza.

Všetky informácie Vám poskytnú naši zamestnanci na tel. čísle: +421 918 859 958.