Revízia rozvodov plynu

Prevádzková revízia rozvodov plynu v rodinnom dome.

Úlohou pravidelnej kontroly plynových rozvodov v budovách je zabezpečenie ochrany zdravia a majetku občanov v prípade nefunkčnosti rozvodov a následnému úniku plynu do prostredia domu. Práve z preventívnych dôvodov je jej realizácia stanovená aj zákonom č.314/2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov, kde vlastník budovy je povinný:

Hlavným cieľom realizácie pravidelnej kontroly každým vlastníkom domu by malo byť ochrana svojho zdravia a zdravia svojej rodiny ako aj ochrana svojho majetku pred poškodením a následnými negatívnymi finančnými dopadmi.

V prípade, že príde k poškodeniu majetku, pri poistnom plnení poisťovne vyžadujú priložiť platné revízne správy k zariadeniam v dome.

Interval stanovený zákonom pre pravidelnú revíziu rozvodov plynu je každé 3 roky.

 

Revízia rozvodov plynu obsahuje:

Kontrola tesnosti rozvodov plynu v dome s cieľom zistenia prípadného úniku alebo potvrdenia správnej funkčnosti.

Kontrola tesnosti spojov z rozvodov plynu a napojených zariadení na výrobu tepla.
Vystavenie správy z kontroly do 30 dní od realizácie kontroly.
 

 

Komplexné služby od AA Správa.

Sledujeme výročné termíny Vašich revízií za Vás – nikdy nezabudnete mať svoj dom v poriadku.

Spolupracujeme s certifikovanými a spoľahlivými MAJSTRAMI, ktorých kvality máme overené.
Plánujeme presné termíny, šetríme tým Vaše peniaze a čas.
Spájame rôzne služby na jeden termín, ak to situácia dovoľuje.
V prípade využitia hromadného termín pre Vašu obec neplatíte dopravné náklady.

CENA Pravidelnej revízie rozvodov plynu v intervale 1x za 3 roky pri využití hromadného termínu je 95,- Eur do 3 spotrebičov. Za každý ďalší spotrebič 25,- Eur. Cena je koncová, oslobodená od dopravných nákladov a sú v nej zahrnuté všetky doplnkové služby AA Správa, s.r.o.

V prípade individuálneho termínu budú k cene revízie dopočítané dopravné náklady podľa lokality v ktorej sa Váš dom nachádza. O ich výške Vás budeme dopredu informovať.

Za realizovanú službu sa platí priamo revíznemu technikovi.