Zabezpečenie právnych služieb pre bytový dom

Zastupovanie bytového domu v právnych otázkach

Jednou z dvoch hlavných úloh správcu v právnej oblasti je zastupovanie bytového domu v komunikácií s tretími osobami. Ide najmä o prípravu podkladov pri nájme spoločných priestorov domu, prípravu hlavne zmluvných podkladov pre spoluprácu s dodávateľmi všetkých služieb alebo zastupovanie vlastníkov. Našimi hlavnými úlohami sú:

Zabezpečovanie úhrad platieb na spoločné priestory

Druhou dôležitou činnosťou správcu v právnej oblasti, je zabezpečovať úhradu stanovených platieb od všetkých spolumajiteľov spravovanej nehnuteľnosti, prípadne nájomcov v spoločných priestoroch. Samozrejme použitiu právnych krokov voči prípadným neplatičom, predchádza maximálna snaha o uzatvorenie dohody, pristúpenie k vymáhaniu je až posledným použitým nástrojom.