Správa bytových domov

Správcovská spoločnosť AA Správa, s. r. o. je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečovať správu bytových domov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. Naša spoločnosť sa však profiluje, ako moderný podnikateľský subjekt, ktorý správu zvereného majetku vníma nie len v medziach zákona, ale práve poskytovaním množstva nadstavbových služieb, ktorých úlohou je zvyšovať komfort našich klientov - vlastníkov bytových domov a priestorov v nich.  

Hlavné úlohy AA Správa pri správe bytových domov

Zákonom upravené činnosti

Spravovať zverenú nehnuteľnosť - bytový dom v rozsahu zákonmi a vyhláškami ustanovených povinností:

Starostlivosť o priestory domu a okolie

Spravovať zverenú nehnuteľnosť v rozsahu, ktorý zabezpečí komfortné a reprezentačné užívanie nehnuteľnosti jednotlivých vlastníkov:

Služby pre majiteľov bytov a nebytových priestorov

Poskytnúť nadštandardné služby, bežne alebo ojedinele potrebné pri užívaní svojho bytu:

AA Správa, s.r.o. vníma správu nehnuteľnosti ako komplexný súbor služieb ďaleko presahujúcich požiadavky stanovené zákonmi a jednotlivými vyhláškami. Našou snahou je získať čo najväčší počet klientov v jednej lokalite tak, aby sme dokázali všetky poskytované služby ponúknuť za čo najdostupnejšie ceny.

Čo ponúka AA Správa pri správe novostavby.