Servis plynových kotlov

Objednávkový fomulár
plynár

Prečo servisovať a čistiť plynový kotol?

Ušetríte na spotrebe – môžete ušetriť na spotrebe až 40% nákladov.
Chránite tým seba a svoj dom.
Máte zachovanú platnosť poistky na dom.
Výrobcovia to odporúčajú pre zabezpečenie kvalitnej činnosti kotla.
Každý kotol do 50kw je nutné čistiť a urobiť jeho revíziu raz ročne.​

Servis plynového kotla obsahuje:

Vyčistenie spaľovacej komory.
Nastavenie parametrov ekonomickej prevádzky kotla.
Skúška funkcie zabezpečovacích prvkov.
Nastavenie a meranie emisií.
Vystavenie protokolu o skúškach a nameraných hodnotách.

Prečo AA Správa?

Sledujeme termíny Vašich revízií za Vás – nikdy nezabudnete mať svoj dom v poriadku.
Spolupracujeme s certifikovanými a spoľahlivými MAJSTRAMI, ktorých kvality máme overené.
Plánujeme presné termíny, šetríme tým Vaše peniaze a čas.
Spájame rôzne služby na jeden termín, ak to situácia dovoľuje.
V prípade využitia hromadného termín pre Vašu obec neplatíte dopravné náklady.

Cenník čistenia kotlov podľa typu kotla pre všetky značky v zozname v objednávke.
Za realizovanú službu sa platí priamo technikom.