Zákony a vyhlášky

Vzhľadom na množstvo informácií spojených so správou bytových domov a nehnuteľností sme pre vás pripravili prehľad hlavných zákonov a vyhlášok týkajúcich sa užívania nehnuteľnosti alebo jej správy.

Tím AA Správa, s. r. o.